Техники BSFF


Какво представлява BSFF?

Be Set Free Fast (BSFF) е система в енергийната психотерапия, разработена от Лари Нимс, която той публикува за първи път през 1991г, а през 1998г доразработва системата си и новия вариант е познат като Instant Be Set Free Fast. Лари Нимс тръгва от TFT на д-р Роджър Калахан, от там води началото си и така нашумялата напоследък у нас ТЕС. Смята се, че BSFF работи на по-дълбоко ниво от останалите техники на енергийната психотерапия. Предимства на метода са това, че не се преживяват травмиращите спомени отново, използва се лесна техника, работи се на всички нива на проблема и върху факторите, които евентуално биха довели до повторната му проява.

Според тази система понятието „проблем” се определя като набор от неотработени негативни усещания и емоции, които възникват в резултат на емоционално болезнени или травмиращи преживявания. Такива преживявания ни съпътстват от самото ни раждане и дори от неонаталния период т.е. периоди от живота ни, в които ние не сме били в състояние да дадем вербален израз на емоцията. Тези преживявания могат да се нарекат емоционална база, корен на проблемите ни, като могат да съществуват много поднива, които са свързани с всеки наш осъзнат или неосъзнат проблем. Съзнателно ние свързваме проблема с дадено преживяване и го преработваме, но неговите корени са далеч в миналото ни, в емоции, които често сме забравили или не подозираме, че сме изживявали, защото сисстемата ни за защита ги е изтласкала, потиснала дълбоко в подсъзнанието.

Идеята за моделите, които ние несъзнателно следваме, е застъпена под някаква форма във всяка психотерапевтична парадигма. Доказано е, че тези модели се формират в ранното ни детство, спомените за което при много хора са подтиснати. Така че изразът „целият ни живот се определя от детството ни” има своята практическа проява в поведението, преживяванията и проблемите, с които се сблъсква всеки от нас. Често се случва да реагираме на нещо по начин, който самите ние не одобряваме, и въпреки това реакцията се повтаря и ние не можем да я овладеем. Това се дължи на факта, че подсъзнанието ни е съхранило негативните емоции и мисловните модели, произтичащи от тях, и ги възпроизвежда автоматично, като че ли без нашето участие – казваме „Това не бях аз”. Тези реакции се дължат на дълбоко емоционално нараняване, което BSFF отработва неинвазивно и лесно. BSFF дава възможност за отработване на проблемите в тяхната дълбочина, многопластово. Като използва силата на подсъзнанието и теорията за меридианите, техниката подобрява себеоценката и себеувереността.

Приложения на BSFF

Методът се справя с такива проблеми като самоосъждане, самообвинения, липса на себеуважение, съмнения в собствените възможности и снижаване на менталните, емоционални и физически умения, влошаване на здравето, намален енергиен заряд, намалено либидо и сексуални проблеми, живот лишен от радост, влошени личностни и социални взаимоотношения, липса на реализация, невъзможност за създаване на трайни връзки – винаги имаме ввзаимоотношения с неподходящ човек; гореизброените проблеми неизбежно водят до чувства като срам, вина, гняв, ярост, обидчивост, язвителност, невъзможност да простим, тъга, безсилие, безнадежност. Няма значение колко дълго сте имали горепосочените проблеми – BSFF ги отработва в дълбочина, като използва силата на собственото Ви подсъзнание и следва определена процедура на терапия.

Обратно горе

Още терапевтични подходи: